Tercih Edilen İnsandır


Tercih edilen, yıllardan önce.
Hatırlanan, şimdiye kadar.
Özlenilen, karşılaşılmadığı halde.
Tercih edilen olarak inanılan.
Samimi olarak katlanılan.

Samimiyetin dağlar gibidir.
Yumuşaklık olarak sakinlik vermiş.
Kuran'la imanı doyurmuş.
Sabırıyla yağmurlar yağmış.
Baltayla kesmeyi denedikleri halde, gücü değişmemiştir.

Tercih edilen insandır.
Hatırlanan insandır.
Özlenilen insandır.
Sevdiğimiz,
Allah'ın sevdiği insandır.

12/03/2014
Ayudya Arum Cendani
Jurusan Bahasa dan Sastra Turki
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun, Turki

0 komentar :